top of page

Zakończenie I etapu rekrutacji - "KRÓTKA LISTA"

Do 20 czerwca 2019 zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Franczyzobiorców Społecznych podmioty ekonomii społecznej z całej Polski mogły drogą elektroniczną przesyłać swoje zgłoszenia do udziału w w.w. projekcie.


Łącznie zostało do nas wysłanych 14 formularzy.

W dniach od 21 czerwca 2019 do 30 czerwca Komisja Doboru Franczyzobiorców Społecznych analizowała nadesłane zgłoszenia biorąc pod uwagę kryteria doboru uczestników zamieszczone w Regulaminie Rekrutacji Franczyzobiorców Społecznych Komisja zadecydowała, że do 2 etapu Rekrutacji  zostają zakwalifikowane niżej wymienione podmioty:


Fundacja Cała Naprzód z Gliwic


Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ z Dębicy


FAJNA Spółdzielnia Socjalna z Katowic


Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project z Rzeszowa


4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. Zoo ze Szczecina


Spółdzielnia Socjalna Serwis z Tarnowa


Spółdzielnia Socjalna Panato Sito z Wrocławia


Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych z Zamościa


Fundacja Zawodowo Pomagamy z Rybnika


Spółdzielnia Socjalna zakład Aktywności Zawodowej z Zielonej Góry


Tym samym do kolejnego etapu NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE niżej wymienione podmioty:


Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa" z Łasina


Grota Event Sp. zoo z Przemyśla


Fundacja Zielona Dolina z Łopatek Polskich


Spółdzielnia Socjalna PRIMA z Pcimia

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie uczestnictwem w projekcie i chęcią podjęcia się wcale niełatwego zadania, jakim jest stworzenie PUBU SPÓŁDZIELCZEGO w oparciu o franczyzę społeczną  i zbudowania razem z nami pierwszej w Polsce sieci franczyzy społecznej

Gratulujemy podmiotom ekonomii społecznej, które zostały zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji i cieszymy się już teraz na rozmowy i wspólną dalszą pracę!

Wszelkie pytania, wątpliwości prosimy kierować na adres:  kontakt@franczyzaspoleczna.com

​Wyboru 10 podmiotów ekonomii społecznej dokonała Komisja Doboru Franczyzobiorców Społecznych złożona z przedstawicielek i przedstawicieli Lidera i Partnera Projektu

Prowadzony proces rekrutacji ma na celu wyłonienie co najmniej 4 podmiotów ekonomii społecznej gotowych do utworzenia lokalu gastronomicznego, zwanego dalej Pubem Spółdzielczym, zatrudniającego osoby z niepełnosprawnościami i/lub chorujących psychicznie pod marką “Pubu Spółdzielczego” oraz stworzenie pierwszej w Polsce sieci franczyzy społecznej.

20 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page