top of page

Pierwszy w Polsce Fundusz Franczyzowy już działa

Zaktualizowano: 28 wrz 2020

Komitet Sterujący projektu przyjął założenia dla Funduszu Franczyzowego. Za wypracowanie jego koncepcji oraz szeregu narzędzi do jego optymalnego funkcjonowania, odpowiedzialna była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - partner projektu. To mechanizm finsnowania sieci franczyzowej, w ramach której podmioty prowadzące Pubu Spółdzielcze współdziałają pod wspólną marką.

Praca nad Funduszem Franczyzowym, to nie było łatwe zadanie. Pierwsi w Polsce szukaliśmy mechanizmu finansowego dla sieci franczyzy społecznej. Nikt przed nami tego jeszcze nie ćwiczył - mówi Karolina Cyran - Juraszek z FRSO. Musieliśmy znaleźć formułę, która byłaby wygodna i bezpieczna dla franczyzodawcy i franczyzobiorców, a jednocześnie umożliwiała jego dokapitalizowanie zarówno z dotacji POWER, jak i z opłat franczyzowych. Oczywiście całość musiała być także zgodna z polskim prawem i dodatkowo uwzględniać wymogi określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dokumentacji konkursowej.Celem Funduszu Franczyzowego ma być zwiększenie trwałości systemu franczyzowego po okresie realizacji projektu oraz wzmocnienie relacji wewnątrz systemu franczyzowego i jego rozwój. Określono przy tym szczegółowe wymagania dotyczące:


 • mechanizmów zarzadzania funduszem – wymagane: fundusz będzie zarządzany demokratycznie przez wszystkich uczestników systemu (franczyzodawcę i franczyzobiorców),

 • sposobu wydatkowania środków – wymagane: fundusz będzie w dyspozycji wszystkich uczestników systemu franczyzowego,

 • sposobu gromadzenia środków – wymagane: fundusz będzie obowiązkowo zasilany z wpłat franczyzobiorców, przy czym możliwe jest dokapitalizowanie funduszu ze środków projektowych w wysokości do 15% budżetu projektu; jednocześnie konieczna jest dywersyfikacja źródeł,

 • przeznaczenia środków - przeznaczenie środków funduszu na działania wzmacniające cały system, na stworzenie i zwiększanie widoczności marki, szkolenie, wizyty studyjne, wspólne zamówienia produktów i inne wydatki związane ze wzmacnianiem, rozwojem i utrzymaniem.


Warunki te były punktem wyjścia i inspiracją do wypracowania koncepcji Funduszu Franczyzowego w ramach Systemu Franczyzy Społecznej Pubu Spółdzielczego, którą teraz będziemy testować. Proces wypracowania Funduszu Franczyzowego zaplanowaliśmy i osadziliśmy w konkretnym kontekście biznesowym, bazowaliśmy na uwarunkowaniach zewnętrznych, ale też na koncepcji funkcjonowania całego systemu franczyzowego.


Wypracowaliśmy:


 • charakter Funduszu Franczyzowego i jego miejsce w systemie Franczyzy Społecznej Pubu Spółdzielczego, którego fundamentalną wartością jest - wywodząca się bezpośrednio z idei ekonomii społecznej - partycypacja wszystkich podmiotów tworzących sieć franczyzy w zarządzaniu Funduszem,

 • sposób zarządzania Funduszem wraz z narzędziami,

 • zasady gromadzenia środków w ramach Funduszu,

 • zasady wykorzystania środków w ramach Funduszu.


Wypracowane rozwiązania chcemy, żeby były także inspiracją dla:


 • podmiotów, które myślą o stworzeniu systemu franczyzy społecznej (w oparci o własną markę) z opcją Funduszu Franczyzowego,

 • podmiotów, które mogą wspierać tworzenie systemów franczyzy społecznej np. Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,

 • decydentów (instytucji publicznych), ale także innych inwestorów, którzy mogą przekazać środki na kapitał początkowy Funduszu Franczyzowego lub na jego dokapitalizowanie.

Ostateczny kształt Funduszu, z uwzględnieniem wniosków z testowania, zostanie opisany w Modelu pracy asystenta osoby z niepełnosprawnością w lokalu gastronomicznym.

94 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page