PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zgłoszenie do projektu

Kto może się zgłosić do projektu? Kogo szukacie?

Co decyzja o zgłoszeniu oznacza dla mojej organizacji?

Kto w organizacji może wysłać zgłoszenie?

Jak się zgłosić do projektu?

Czy żeby się zgłosić do projektu, muszę mieć lokal?

Czy w ramach projektu zapewniacie finanswanie uruchomienia pubów franczyzowych?

Jakie są kryteria wyboru uczesników projektu? Co jest dla Was najważniejsze?


Udział w projekcie

Czy w pubie franczyzowym koniecznie muszę zatrudnić osoby z niepełnosprawnością i/lub chorujące psychicznie?


Tytuł FAQ może być skonfigurowany w zakładce ustawienia w Ustawieniach Aplikacji. Można również usunąć tytuł, usuwając zaznaczenie pola wyboru, w zakładce ustawień.
Kiedy ruszą puby franczyzowe?

Co udział w projekcie oznacza dla mojej organizacji?

W ramach projektu uruchomione zostaną cztery puby franczyzowe, co z pozostałymi uczesnikami projektu?

Nigdy nie prowadziliśmy lokalu, skąd będziemy wiedzieć, jak prowadzić pub?