top of page

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI - "KRÓTKA LISTA"

Do 20 czerwca 2019 zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Franczyzobiorców Społecznych podmioty ekonomii społecznej z całej Polski mogły drogą elektroniczną przesyłać swoje zgłoszenia do udziału w w.w. projekcie.

Łącznie zostało do nas wysłanych 14 formularzy.

 

W dniach od 21 czerwca 2019 do 30 czerwca Komisja Doboru Franczyzobiorców Społecznych analizowała nadesłane zgłoszenia biorąc pod uwagę kryteria doboru uczestników zamieszczone w Regulaminie Rekrutacji Franczyzobiorców Społecznych Komisja zadecydowała, że do 2 etapu Rekrutacji  zostają zakwalifikowane niżej wymienione podmioty:

 

 1. Fundacja Cała Naprzód z Gliwic

 2. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ z Dębicy

 3.  FAJNA Spółdzielnia Socjalna z Katowic

 4. Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project z Rzeszowa

 5. 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. Zoo ze Szczecina

 6. Spółdzielnia Socjalna Serwis z Tarnowa

 7. Spółdzielnia Socjalna Panato Sito z Wrocławia

 8. Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych z Zamościa

 9. Fundacja Zawodowo Pomagamy z Rybnika

 10. Spółdzielnia Socjalna zakład Aktywności Zawodowej z Zielonej Góry

 

 Tym samym do kolejnego etapu NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE niżej wymienione podmioty:

 1. Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa" z Łasina

 2. Grota Event Sp. zoo z Przemyśla

 3. Fundacja Zielona Dolina z Łopatek Polskich

 4. Spółdzielnia Socjalna PRIMA z Pcimia

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie uczestnictwem w projekcie i chęcią podjęcia się wcale niełatwego zadania, jakim jest stworzenie PUBU SPÓŁDZIELCZEGO w oparciu o franczyzę społeczną  i zbudowania razem z nami pierwszej w Polsce sieci franczyzy społecznej

 

Gratulujemy podmiotom ekonomii społecznej, które zostały zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji i cieszymy się już teraz na rozmowy i wspólną dalszą pracę!

Wszelkie pytania, wątpliwości prosimy kierować na adres:  kontakt@franczyzaspoleczna.com

Wyboru 10 podmiotów ekonomii społecznej dokonała Komisja Doboru Franczyzobiorców Społecznych złożona z przedstawicielek i przedstawicieli Lidera i Partnera Projektu

Prowadzony proces rekrutacji ma na celu wyłonienie co najmniej 4 podmiotów ekonomii społecznej gotowych do utworzenia lokalu gastronomicznego, zwanego dalej Pubem Spółdzielczym, zatrudniającego osoby z niepełnosprawnościami i/lub chorujących psychicznie pod marką “Pubu Spółdzielczego” oraz stworzenie pierwszej w Polsce sieci franczyzy społecznej.

bottom of page