Rozpoczęliśmy Akademię Marki

Aktualizacja: lut 2Za nami wieloetapowa rekrutacja. Najpierw czytaliśmy zgłoszenia, potem zaprosiliśmy potencjalnych franczyzobiorców do Pubu Spółdzielczego w Gdańsku, w trzecim etapie rekrutacji odwiedziliśmy ich i z bliska zobaczyliśmy, jak działają. Wszystko po to,  żebyśmy i oni i my mogli zdecydować, że chcemy razem tworzyć sieć franczyzową Pubów Spółdzielczych, działających w sektorze ekonomii społecznej i wypracować model asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz chorującej psychicznie właśnie w ramach tego typu lokalu gastronomicznego.


Akademia Marki to kolejny krok, który pozwoli potencjalnym franczyzobiorcom poznać:

- najważniejsze zagadnienia teoretyczne z obszaru organizacyjnego, finansowego, prawnego i marketingowego, związane z prowadzeniem Pubu Spółdzielczego

- narzędzia ułatwiające planowanie, realizację i monitorowanie działań w tych obszarach oraz niezbędną dokumentację

- dynamikę funkcjonowanie pubu, który jest jednocześnie podmiotem ekonomii społecznej

- specyfikę codziennej pracy w pubie, na poszczególnych stanowiskach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i/lub chorujących psychicznie.

Harmonogram Akademii Marki:

I. SESJE TEORETYCZNE

(CZTERY SESJE PO 3 DNI SZKOLENIOWE W WARSZAWIE)

- Moduł ORGANIZACYJNY: 20-22 stycznia

- Moduł: PRAWO: 24-26 lutego

- Moduł: FINANSE: 23-25 marca

- Moduł: MARKETING: 20-22 kwietnia


II. SESJE PRAKTYCZNE

(STAŻE W PUBIE SPOŁ DZIELCZYM W GDAŃSKU- 10 DNI ROBOCZYCH, 2 X PO 5 DNI) 

MAJ-SIERPIEŃ 2020

Mamy też nadzieję, że Akademia będzie też dobrą okazją do poznania siebie nawzajem, bo wierzymy, że w późniejszej współpracy oprócz wspólnej wiedzy, ważne będzie wspólne doświadczenie, ale też dobre relacje, by sieć franczyzowa była trwała i silna.


Więcej o Akademii >

0 wyświetlenia