O PROJEKCIE

Projekt „Model usług asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym” jest realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Dalba” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest dostosowanie idei franczyzy (jako modelu działalności biznesowej) do specyficznych warunków funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, poprzez wdrożenie systemu franczyzy społecznej opartej na replikowalnym modelu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym w sieci franczyzowej złożonej z 5 PES (1 franczyzodawca i 4 franczyzobiorców), z co najmniej 2 województw.

 

Efekty projektu:
1.     Wypracowanie mechanizmów franczyzy społecznej wraz z zestawem narzędzi oraz modelu partycypacyjnego zarządzania funduszem franczyzowym dla sieci co najmniej 5 PES(franczyzodawca i 4 franczyzobiorców) zatrudniających osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie


2.    Wzrost kompetencji i umiejętności 12 liderów oraz kadry zarządzającej z 6 PES (potencjalnych franczyzobiorców) poprzez cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych w ramach Akademii Marki, w zakresie zarządzania franczyzą społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem asystenta wspierającego osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego.


Głównymi metodami realizacji celów szczegółowych będzie proces tworzenia modelowych rozwiązań branżowej franczyzy społecznej prowadzonej przez PES (franczyzobiorców), oparty o istniejący i działający od 3 lat na rynku, model usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym (franczyzodawca) zatrudniający osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie Zapewni to możliwość przenoszenia na franczyzobiorców (PES) działalności ekonomicznej i społecznej franczyzodawcy i wypracowanie trwałych mechanizmów korzystania z systemu franczyzowego. 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 999 192,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 684 919,69 zł