Sesja I

20-22 stycznia

Moduł ORGANIZACYJNY

Sesja II

24-26 lutego

Moduł: PRAWO

Sesja III

23-35 marca

Moduł: FINANSE

SESJA IV

20-22 kwietnia

Moduł: MARKETING